Социалното осигуряване в България - Обезпечаване на нашето здраве и пенсия
(FBG109)

 Модулът има за цел да обясни защо трябва да плащаме социални осигуровки и че в крайна сметка ще спечелим плащайки тези вноски. Модулът представлява допълнителен (към обучителния модул "Социално осигуряване – Обезпечаване на нашето здраве и пенсия") адаптиран за условията на България материал.