Κοινωνική Ασφάλιση - Φροντίζοντας για την υγεία και τη σύνταξή μας
(FEL104)

 Αυτό το μάθημα στοχεύει να δείξει την ουσία και τις αρχές της κοινωνικής ασφάλισης και να προσφέρει βασικές γνώσεις για τα συστήματα κοινωνικής και ιδιωτικής ασφάλισης και τον προστατευτικό τους ρόλο όταν συμβαίνουν γεγονότα όπως γηρατειά, ανικανότητα ή θάνατος.