Социално осигуряване - Обезпечаване на нашето здраве и пенсия
(FBG104)

 Този модул има за цел да демонстрира същността и принципите на социалното осигуряване и да даде основни познания за социалната и частната осигурителни системи и тяхната защитна роля, когато настъпят събития като старост, индалидност или смърт.