MoneyCare - грижете се за своите пари!
(FBG105)

Модулът има за цел да повиши информираността за рисковете произтичащи от

  • рекламата
  • липсата на информираност на потребителите