Потребителите и Банките
(FBG102)

 Целта на модула е да запознае курсистите с основните понятия свързани с отношенията с банките, банковите продукти и услуги, които имат на разположение за посрещане на техните нужди, както и с органите/институциите, които съществуват за тяхна защита.