Καταναλωτές και Τράπεζες
(FEL102)

 Αυτό το μάθημα σκοπεύει να εξοικειώσει ενήλικα άτομα με βασικές έννοιες που αφορούν τις συναλλαγές με τράπεζες, τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, και με θεσμούς και φορείς που έχουν προβλεφθεί για την προστασία τους.