Πως λειτουργούν οι αγορές
(FEL101)

 Αυτό το μάθημα στοχεύει να δείξει πώς λειτουργούν οι αγορές και τι καθορίζει τις τιμές στην καθημερινή πρακτική των καταναλωτών.