Бюджет на Домакинството
(FBG106)

 Този модул цели да даде някои съвети както и подкрепа за по-добро бюджетиране в домакинството.