Αγορά Ακινήτου
(FEL107)

 Το μάθημα επιχειρεί να δείξει γιατί και πώς πρέπει να προσεγγίζεται το πρόβλημα της αγοράς ενός ακινήτου, για κατοικία ή επιχειρηματική χρήση, από τους επίδοξους αγοραστές και ποιοί είναι οι παράγοντες που παίζουν καθοριστικό ρόλο σε μια τέτοια απόφαση.