Καταναλωτές και Κράτος
(FEL103)

 Αυτό το μάθημα έχει ως στόχο να εξηγήσει γιατί το Κράτος πρέπει να διαθέτει έσοδα και πώς η δράση των καταναλωτών αλληλεπιδρά με τη δράση του Κράτους. Επίσης, έχει ως σκοπό να παρουσιάσει τους πιο γνωστούς φόρους που πληρώνουν οι καταναλωτές και να εξηγήσει γιατί τους πληρώνουν.