Ελληνικά Μαθήματα

 • Αυτό το μάθημα στοχεύει να δείξει πώς λειτουργούν οι αγορές και τι καθορίζει τις τιμές στην καθημερινή πρακτική των καταναλωτών.
 • Αυτό το μάθημα σκοπεύει να εξοικειώσει ενήλικα άτομα με βασικές έννοιες που αφορούν τις συναλλαγές με τράπεζες, τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, και με θεσμούς και φορείς που έχουν προβλεφθεί για την προστασία τους.
 • Αυτό το μάθημα έχει ως στόχο να εξηγήσει γιατί το Κράτος πρέπει να διαθέτει έσοδα και πώς η δράση των καταναλωτών αλληλεπιδρά με τη δράση του Κράτους. Επίσης, έχει ως σκοπό να παρουσιάσει τους πιο γνωστούς φόρους που πληρώνουν οι καταναλωτές και να εξηγήσει γιατί τους πληρώνουν.
 • Αυτό το μάθημα στοχεύει να δείξει την ουσία και τις αρχές της κοινωνικής ασφάλισης και να προσφέρει βασικές γνώσεις για τα συστήματα κοινωνικής και ιδιωτικής ασφάλισης και τον προστατευτικό τους ρόλο όταν συμβαίνουν γεγονότα όπως γηρατειά, ανικανότητα ή θάνατος.
 • Αυτό το μάθημα στοχεύει να ενισχύσει το επίπεδο συνειδητοποίησης για κινδύνους που προκαλούνται από

  • Τη διαφήμιση και
  • Την ελλιπή γνώση του καταναλωτή.
 • Αυτό το μάθημα στοχεύει να δώσει συμβουλές και υποστήριξη για ένα καλύτερο οικογενειακό προϋπολογισμό.
 • Το μάθημα επιχειρεί να δείξει γιατί και πώς πρέπει να προσεγγίζεται το πρόβλημα της αγοράς ενός ακινήτου, για κατοικία ή επιχειρηματική χρήση, από τους επίδοξους αγοραστές και ποιοί είναι οι παράγοντες που παίζουν καθοριστικό ρόλο σε μια τέτοια απόφαση.